قیمت مثقال طلا مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
627400
بیشترین: 
630000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
630000
زمان: 
11/6 11:25
قیمت مثقال طلا مورخ 6 بهمن 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 6 بهمن 1396 , 630000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":627400},{"date":"1396/11/06 11:25","price":630000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397