قیمت دلار مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
4533
بیشترین: 
4566
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4533
زمان: 
11/6 11:30
قیمت دلار مورخ 6 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 6 بهمن 1396 , 4533 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":4566},{"date":"1396/11/06 11:30","price":4533}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397