قیمت یورو مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
4524.3
بیشترین: 
4573.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4573.5
زمان: 
11/6 11:30
قیمت یورو مورخ 6 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 6 بهمن 1396 , 4573.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":4524.3},{"date":"1396/11/06 11:30","price":4573.5}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397