قیمت دلار مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
3672.1
بیشترین: 
3677.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3677.5
زمان: 
11/6 11:30
قیمت دلار مورخ 6 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 6 بهمن 1396 , 3677.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:20","price":3672.1},{"date":"1396/11/06 11:30","price":3677.5}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1397