قیمت بیت کوین مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
10421
بیشترین: 
11575
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10946
زمان: 
11/6 23:30
قیمت بیت کوین مورخ 6 بهمن 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 6 بهمن 1396 , 10946 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/06 00:00","price":11300},{"date":"1396/11/06 00:30","price":11322},{"date":"1396/11/06 01:00","price":11316},{"date":"1396/11/06 03:30","price":11140},{"date":"1396/11/06 04:00","price":11225},{"date":"1396/11/06 04:30","price":11235},{"date":"1396/11/06 05:00","price":11310},{"date":"1396/11/06 05:30","price":11321},{"date":"1396/11/06 06:00","price":11575},{"date":"1396/11/06 07:00","price":11544},{"date":"1396/11/06 07:30","price":11519},{"date":"1396/11/06 08:00","price":11508},{"date":"1396/11/06 08:30","price":11441},{"date":"1396/11/06 09:00","price":11444},{"date":"1396/11/06 09:30","price":11392},{"date":"1396/11/06 10:00","price":11333},{"date":"1396/11/06 10:30","price":11415},{"date":"1396/11/06 11:00","price":11258},{"date":"1396/11/06 11:30","price":11104},{"date":"1396/11/06 12:00","price":10923},{"date":"1396/11/06 12:30","price":10555},{"date":"1396/11/06 13:00","price":10665},{"date":"1396/11/06 15:30","price":10490},{"date":"1396/11/06 16:00","price":10421},{"date":"1396/11/06 16:30","price":10524},{"date":"1396/11/06 17:00","price":10714},{"date":"1396/11/06 18:30","price":10763},{"date":"1396/11/06 19:00","price":10948},{"date":"1396/11/06 19:30","price":10968},{"date":"1396/11/06 20:00","price":11148},{"date":"1396/11/06 20:30","price":11078},{"date":"1396/11/06 21:00","price":11026},{"date":"1396/11/06 21:30","price":11110},{"date":"1396/11/06 22:00","price":11029},{"date":"1396/11/06 22:30","price":11012},{"date":"1396/11/06 23:00","price":10999},{"date":"1396/11/06 23:30","price":10946}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1397