قیمت اونس طلا مورخ 6 بهمن 1396

کمترین: 
17.3
بیشترین: 
7944
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1350.03
زمان: 
11/6 23:55
قیمت اونس طلا مورخ 6 بهمن 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 6 بهمن 1396 , 1350.03 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397