قیمت نفت اوپک مورخ 5 بهمن 1396

کمترین: 
67.61
بیشترین: 
67.61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.61
زمان: 
11/5 16:32
قیمت نفت اوپک مورخ 5 بهمن 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 67.61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 16:32","price":67.61}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397