قیمت یوان چین مورخ 5 بهمن 1396

کمترین: 
745
بیشترین: 
756
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
756
زمان: 
11/5 21:10
قیمت یوان چین مورخ 5 بهمن 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 5 بهمن 1396 , 756 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 12:30","price":753},{"date":"1396/11/05 13:00","price":745},{"date":"1396/11/05 20:40","price":753},{"date":"1396/11/05 21:00","price":755},{"date":"1396/11/05 21:10","price":756}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397