قیمت نیم سکه مورخ 5 بهمن 1396

کمترین: 
743000
بیشترین: 
746000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
743000
زمان: 
11/5 13:24
قیمت نیم سکه مورخ 5 بهمن 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 743000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 12:00","price":746000},{"date":"1396/11/05 12:48","price":745000},{"date":"1396/11/05 13:24","price":743000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397