قیمت دلار هنگ کنگ مورخ 5 بهمن 1396

کمترین: 
605
بیشترین: 
610
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
608
زمان: 
11/5 16:10
قیمت دلار هنگ کنگ مورخ 5 بهمن 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 608 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 11:50","price":605},{"date":"1396/11/05 12:20","price":610},{"date":"1396/11/05 12:40","price":605},{"date":"1396/11/05 13:00","price":610},{"date":"1396/11/05 13:10","price":605},{"date":"1396/11/05 13:20","price":610},{"date":"1396/11/05 13:30","price":605},{"date":"1396/11/05 13:40","price":610},{"date":"1396/11/05 16:10","price":608}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397