قیمت ربع سکه خرده فروشی مورخ 5 بهمن 1396

کمترین: 
443500
بیشترین: 
446500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
443500
زمان: 
11/5 13:24
قیمت ربع سکه خرده فروشی مورخ 5 بهمن 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 443500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 11:48","price":444000},{"date":"1396/11/05 12:00","price":446500},{"date":"1396/11/05 12:30","price":446000},{"date":"1396/11/05 12:48","price":444500},{"date":"1396/11/05 13:24","price":443500}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1397