قیمت نیم سکه خرده فروشی مورخ 5 بهمن 1396

کمترین: 
743500
بیشترین: 
746500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
743500
زمان: 
11/5 13:24
قیمت نیم سکه خرده فروشی مورخ 5 بهمن 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 743500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 11:48","price":744000},{"date":"1396/11/05 12:00","price":746500},{"date":"1396/11/05 12:30","price":746000},{"date":"1396/11/05 12:48","price":744500},{"date":"1396/11/05 13:24","price":743500}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397