قیمت درام ارمنستان مورخ 5 بهمن 1396

کمترین: 
10
بیشترین: 
11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11
زمان: 
11/5 16:40
قیمت درام ارمنستان مورخ 5 بهمن 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 5 بهمن 1396 , 11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 11:40","price":10},{"date":"1396/11/05 16:40","price":11}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397