قیمت منات آذربایجان مورخ 5 بهمن 1396

کمترین: 
2780
بیشترین: 
2800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2780
زمان: 
11/5 13:40
قیمت منات آذربایجان مورخ 5 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 5 بهمن 1396 , 2780 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 11:40","price":2800},{"date":"1396/11/05 13:40","price":2780}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1397