قیمت روبل روسیه مورخ 5 بهمن 1396

کمترین: 
87
بیشترین: 
88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
88
زمان: 
11/5 17:40
قیمت روبل روسیه مورخ 5 بهمن 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 11:40","price":87},{"date":"1396/11/05 13:40","price":88},{"date":"1396/11/05 14:20","price":87},{"date":"1396/11/05 17:40","price":88}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1397