قیمت رینگیت مالزی مورخ 5 بهمن 1396

کمترین: 
1224
بیشترین: 
1230
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1230
زمان: 
11/5 17:50
قیمت رینگیت مالزی مورخ 5 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 1230 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 11:40","price":1230},{"date":"1396/11/05 13:00","price":1225},{"date":"1396/11/05 13:30","price":1224},{"date":"1396/11/05 17:50","price":1230}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397