قیمت روپیه هند مورخ 5 بهمن 1396

کمترین: 
78
بیشترین: 
82
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
82
زمان: 
11/5 17:00
قیمت روپیه هند مورخ 5 بهمن 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 5 بهمن 1396 , 82 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 11:40","price":78},{"date":"1396/11/05 16:20","price":80},{"date":"1396/11/05 17:00","price":82}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397