قیمت دلار نیوزیلند مورخ 5 بهمن 1396

کمترین: 
3540
بیشترین: 
3540
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3540
زمان: 
11/5 11:40
قیمت دلار نیوزیلند مورخ 5 بهمن 1396
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 5 بهمن 1396 , 3540 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 11:40","price":3540}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397