قیمت دلار نقدی / افشار مورخ 5 بهمن 1396

کمترین: 
4543
بیشترین: 
4572
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4543
زمان: 
11/5 15:40
قیمت دلار نقدی / افشار مورخ 5 بهمن 1396
قیمت دلار نقدی / افشاردر تاریخ 5 بهمن 1396 , 4543 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 11:10","price":4572},{"date":"1396/11/05 11:20","price":4567},{"date":"1396/11/05 11:30","price":4562},{"date":"1396/11/05 11:40","price":4558},{"date":"1396/11/05 11:50","price":4551},{"date":"1396/11/05 12:00","price":4550},{"date":"1396/11/05 12:10","price":4548},{"date":"1396/11/05 12:30","price":4546},{"date":"1396/11/05 12:40","price":4551},{"date":"1396/11/05 12:50","price":4549},{"date":"1396/11/05 13:00","price":4551},{"date":"1396/11/05 13:30","price":4557},{"date":"1396/11/05 13:40","price":4554},{"date":"1396/11/05 13:50","price":4552},{"date":"1396/11/05 14:00","price":4551},{"date":"1396/11/05 14:20","price":4550},{"date":"1396/11/05 14:30","price":4546},{"date":"1396/11/05 14:40","price":4547},{"date":"1396/11/05 14:50","price":4548},{"date":"1396/11/05 15:00","price":4547},{"date":"1396/11/05 15:10","price":4543},{"date":"1396/11/05 15:20","price":4544},{"date":"1396/11/05 15:40","price":4543}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397