قیمت کرون نروژ مورخ 5 بهمن 1396

کمترین: 
581
بیشترین: 
592
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
581
زمان: 
11/5 21:00
قیمت کرون نروژ مورخ 5 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 581 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 10:10","price":590},{"date":"1396/11/05 11:40","price":592},{"date":"1396/11/05 12:20","price":588},{"date":"1396/11/05 12:30","price":585},{"date":"1396/11/05 13:00","price":586},{"date":"1396/11/05 20:50","price":588},{"date":"1396/11/05 21:00","price":581}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397