کمترین: 
760
بیشترین: 
770
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
765
زمان: 
11/5 21:00
قیمت کرون دانمارک امروز 5 بهمن 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 765 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 10:10","price":770},{"date":"1396/11/05 11:00","price":767},{"date":"1396/11/05 11:50","price":765},{"date":"1396/11/05 12:00","price":767},{"date":"1396/11/05 12:10","price":765},{"date":"1396/11/05 12:20","price":760},{"date":"1396/11/05 16:10","price":763},{"date":"1396/11/05 20:50","price":760},{"date":"1396/11/05 21:00","price":765}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398