کمترین: 
574
بیشترین: 
580
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
575
زمان: 
11/5 21:10
قیمت کرون سوئد امروز 5 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 5 بهمن 1396 , 575 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 10:10","price":580},{"date":"1396/11/05 12:00","price":574},{"date":"1396/11/05 12:20","price":580},{"date":"1396/11/05 12:50","price":575},{"date":"1396/11/05 13:00","price":577},{"date":"1396/11/05 21:10","price":575}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398