کمترین: 
4850
بیشترین: 
4950
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4930
زمان: 
11/5 21:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 5 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 4930 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 10:10","price":4900},{"date":"1396/11/05 11:00","price":4850},{"date":"1396/11/05 11:40","price":4950},{"date":"1396/11/05 12:20","price":4930},{"date":"1396/11/05 16:10","price":4878},{"date":"1396/11/05 21:10","price":4930}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398