کمترین: 
3790
بیشترین: 
3825
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3807
زمان: 
11/5 13:40
قیمت دلار کانادا امروز 5 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 5 بهمن 1396 , 3807 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 10:10","price":3820},{"date":"1396/11/05 10:50","price":3800},{"date":"1396/11/05 11:10","price":3825},{"date":"1396/11/05 11:50","price":3810},{"date":"1396/11/05 12:00","price":3790},{"date":"1396/11/05 12:10","price":3810},{"date":"1396/11/05 12:20","price":3820},{"date":"1396/11/05 12:30","price":3800},{"date":"1396/11/05 12:40","price":3795},{"date":"1396/11/05 12:50","price":3800},{"date":"1396/11/05 13:40","price":3807}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398