کمترین: 
1247
بیشترین: 
1285
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1259
زمان: 
11/5 13:40
قیمت لیر ترکیه امروز 5 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 1259 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 10:10","price":1260},{"date":"1396/11/05 10:50","price":1285},{"date":"1396/11/05 11:00","price":1275},{"date":"1396/11/05 11:10","price":1270},{"date":"1396/11/05 11:40","price":1250},{"date":"1396/11/05 11:50","price":1255},{"date":"1396/11/05 12:00","price":1248},{"date":"1396/11/05 12:20","price":1250},{"date":"1396/11/05 12:30","price":1247},{"date":"1396/11/05 12:50","price":1250},{"date":"1396/11/05 13:00","price":1251},{"date":"1396/11/05 13:40","price":1259}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398