قیمت درهم امارات مورخ 5 بهمن 1396

کمترین: 
1280
بیشترین: 
1293
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1287
زمان: 
11/5 13:50
قیمت درهم امارات مورخ 5 بهمن 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 1287 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 10:10","price":1288},{"date":"1396/11/05 11:40","price":1293},{"date":"1396/11/05 11:50","price":1285},{"date":"1396/11/05 12:00","price":1280},{"date":"1396/11/05 12:10","price":1285},{"date":"1396/11/05 12:20","price":1280},{"date":"1396/11/05 12:30","price":1284},{"date":"1396/11/05 12:40","price":1282},{"date":"1396/11/05 13:00","price":1281},{"date":"1396/11/05 13:40","price":1280},{"date":"1396/11/05 13:50","price":1287}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397