کمترین: 
5700
بیشترین: 
5770
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5735
زمان: 
11/5 14:20
قیمت یورو امروز 5 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 5 بهمن 1396 , 5735 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 10:10","price":5740},{"date":"1396/11/05 10:50","price":5750},{"date":"1396/11/05 11:10","price":5770},{"date":"1396/11/05 11:40","price":5750},{"date":"1396/11/05 11:50","price":5760},{"date":"1396/11/05 12:00","price":5725},{"date":"1396/11/05 12:10","price":5710},{"date":"1396/11/05 12:20","price":5700},{"date":"1396/11/05 12:30","price":5730},{"date":"1396/11/05 12:40","price":5714},{"date":"1396/11/05 12:50","price":5708},{"date":"1396/11/05 13:10","price":5728},{"date":"1396/11/05 13:50","price":5736},{"date":"1396/11/05 14:20","price":5735}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398