قیمت منات آذربایجان مورخ 5 بهمن 1396

کمترین: 
2175.7
بیشترین: 
2175.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2175.7
زمان: 
11/5 09:10
قیمت منات آذربایجان مورخ 5 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 5 بهمن 1396 , 2175.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 09:10","price":2175.7}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397