کمترین: 
11715.4
بیشترین: 
11715.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11715.4
زمان: 
11/5 09:10
قیمت بات تایلند امروز 5 بهمن 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 5 بهمن 1396 , 11715.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 09:10","price":11715.4}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399