کمترین: 
942.8
بیشترین: 
942.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
942.8
زمان: 
11/5 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 5 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 942.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 09:10","price":942.8}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399