کمترین: 
2818.3
بیشترین: 
2818.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2818.3
زمان: 
11/5 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 5 بهمن 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 5 بهمن 1396 , 2818.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 09:10","price":2818.3}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399