کمترین: 
3325.9
بیشترین: 
3325.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3325.9
زمان: 
11/5 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 5 بهمن 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 5 بهمن 1396 , 3325.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 09:10","price":3325.9}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399