کمترین: 
310.6
بیشترین: 
310.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
310.6
زمان: 
11/5 09:10
قیمت دینار عراق امروز 5 بهمن 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 310.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 09:10","price":310.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398