کمترین: 
9564.4
بیشترین: 
9564.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9564.4
زمان: 
11/5 09:10
قیمت ریال عمان امروز 5 بهمن 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 5 بهمن 1396 , 9564.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 09:10","price":9564.4}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399