کمترین: 
1010.4
بیشترین: 
1010.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1010.4
زمان: 
11/5 09:10
قیمت ریال قطر امروز 5 بهمن 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 5 بهمن 1396 , 1010.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 09:10","price":1010.4}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399