کمترین: 
980.7
بیشترین: 
980.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
980.7
زمان: 
11/5 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 5 بهمن 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 5 بهمن 1396 , 980.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 09:10","price":980.7}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399