کمترین: 
476.3
بیشترین: 
476.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
476.3
زمان: 
11/5 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 5 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 476.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 09:10","price":476.3}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399