قیمت کرون دانمارک مورخ 5 بهمن 1396

کمترین: 
614.3
بیشترین: 
614.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
614.3
زمان: 
11/5 09:10
قیمت کرون دانمارک مورخ 5 بهمن 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 614.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 09:10","price":614.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397