کمترین: 
465.8
بیشترین: 
465.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
465.8
زمان: 
11/5 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 5 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 5 بهمن 1396 , 465.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 09:10","price":465.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399