کمترین: 
53.1
بیشترین: 
53.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53.1
زمان: 
11/5 09:10
قیمت افغانی امروز 5 بهمن 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 53.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 09:10","price":53.1}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399