کمترین: 
3898.3
بیشترین: 
3898.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3898.3
زمان: 
11/5 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 5 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 3898.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 09:10","price":3898.3}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399