کمترین: 
2988.2
بیشترین: 
2988.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2988.2
زمان: 
11/5 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 5 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 5 بهمن 1396 , 2988.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 09:10","price":2988.2}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398