کمترین: 
3373.8
بیشترین: 
3373.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3373.8
زمان: 
11/5 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 5 بهمن 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 5 بهمن 1396 , 3373.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 09:10","price":3373.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399