کمترین: 
984.5
بیشترین: 
984.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
984.5
زمان: 
11/5 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 5 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 984.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 09:10","price":984.5}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399