قیمت پوند مورخ 5 بهمن 1396

کمترین: 
5256.9
بیشترین: 
5256.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5256.9
زمان: 
11/5 09:10
قیمت پوند مورخ 5 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 5 بهمن 1396 , 5256.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 09:10","price":5256.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1397