کمترین: 
4573.5
بیشترین: 
4573.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4573.5
زمان: 
11/5 09:10
قیمت یورو امروز 5 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 5 بهمن 1396 , 4573.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 09:10","price":4573.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398