کمترین: 
3677.5
بیشترین: 
3677.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3677.5
زمان: 
11/5 09:10
قیمت دلار امروز 5 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 5 بهمن 1396 , 3677.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 09:10","price":3677.5}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399