کمترین: 
1109
بیشترین: 
1155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1138
زمان: 
11/5 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 5 بهمن 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 1138 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 00:30","price":1109},{"date":"1396/11/05 01:00","price":1113},{"date":"1396/11/05 03:30","price":1135},{"date":"1396/11/05 04:00","price":1128.14},{"date":"1396/11/05 04:30","price":1129.31},{"date":"1396/11/05 06:30","price":1152.1},{"date":"1396/11/05 09:30","price":1145.1},{"date":"1396/11/05 10:00","price":1152},{"date":"1396/11/05 10:30","price":1155},{"date":"1396/11/05 11:00","price":1145},{"date":"1396/11/05 11:30","price":1128},{"date":"1396/11/05 12:00","price":1140.42},{"date":"1396/11/05 12:30","price":1124},{"date":"1396/11/05 13:30","price":1120},{"date":"1396/11/05 14:00","price":1147.36},{"date":"1396/11/05 14:30","price":1144},{"date":"1396/11/05 15:00","price":1147.8},{"date":"1396/11/05 16:00","price":1135.73},{"date":"1396/11/05 16:30","price":1120},{"date":"1396/11/05 17:00","price":1130},{"date":"1396/11/05 18:00","price":1137},{"date":"1396/11/05 21:30","price":1120},{"date":"1396/11/05 22:30","price":1137.47},{"date":"1396/11/05 23:00","price":1137.8},{"date":"1396/11/05 23:30","price":1138}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399