پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
9900
بیشترین: 
631000
قیمت تقلبی: 
627800
زمان: 
11/5 23:50
قیمت آبشده بنکداری امروز 5 بهمن 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 5 بهمن 1396 , 627800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 00:05","price":629700},{"date":"1396/11/05 00:10","price":9900},{"date":"1396/11/05 00:35","price":629300},{"date":"1396/11/05 11:20","price":630600},{"date":"1396/11/05 11:25","price":630100},{"date":"1396/11/05 11:30","price":630600},{"date":"1396/11/05 11:35","price":630700},{"date":"1396/11/05 11:40","price":630600},{"date":"1396/11/05 11:45","price":630400},{"date":"1396/11/05 11:50","price":629700},{"date":"1396/11/05 12:00","price":629400},{"date":"1396/11/05 12:05","price":629300},{"date":"1396/11/05 12:10","price":628800},{"date":"1396/11/05 12:15","price":629100},{"date":"1396/11/05 12:20","price":629300},{"date":"1396/11/05 12:25","price":629100},{"date":"1396/11/05 12:30","price":629400},{"date":"1396/11/05 12:40","price":629300},{"date":"1396/11/05 12:45","price":629700},{"date":"1396/11/05 13:00","price":629800},{"date":"1396/11/05 13:05","price":629700},{"date":"1396/11/05 13:10","price":629800},{"date":"1396/11/05 13:15","price":629700},{"date":"1396/11/05 13:25","price":630100},{"date":"1396/11/05 13:35","price":630000},{"date":"1396/11/05 13:40","price":629600},{"date":"1396/11/05 13:50","price":629400},{"date":"1396/11/05 13:55","price":629100},{"date":"1396/11/05 14:00","price":629200},{"date":"1396/11/05 14:05","price":629400},{"date":"1396/11/05 14:10","price":629100},{"date":"1396/11/05 14:15","price":628700},{"date":"1396/11/05 14:20","price":629200},{"date":"1396/11/05 14:25","price":629100},{"date":"1396/11/05 14:30","price":629300},{"date":"1396/11/05 14:35","price":629000},{"date":"1396/11/05 14:40","price":629300},{"date":"1396/11/05 14:45","price":629400},{"date":"1396/11/05 14:50","price":629200},{"date":"1396/11/05 14:55","price":629300},{"date":"1396/11/05 15:00","price":629200},{"date":"1396/11/05 15:05","price":629600},{"date":"1396/11/05 15:15","price":629700},{"date":"1396/11/05 15:20","price":629800},{"date":"1396/11/05 15:25","price":629900},{"date":"1396/11/05 15:30","price":629700},{"date":"1396/11/05 15:35","price":629600},{"date":"1396/11/05 15:40","price":629400},{"date":"1396/11/05 15:45","price":629600},{"date":"1396/11/05 15:55","price":629500},{"date":"1396/11/05 16:00","price":629700},{"date":"1396/11/05 16:05","price":629600},{"date":"1396/11/05 16:10","price":629800},{"date":"1396/11/05 16:15","price":629600},{"date":"1396/11/05 16:25","price":629700},{"date":"1396/11/05 16:35","price":629900},{"date":"1396/11/05 16:40","price":630200},{"date":"1396/11/05 16:55","price":630100},{"date":"1396/11/05 17:00","price":630200},{"date":"1396/11/05 17:05","price":630000},{"date":"1396/11/05 17:20","price":630100},{"date":"1396/11/05 17:25","price":630200},{"date":"1396/11/05 17:30","price":630400},{"date":"1396/11/05 17:35","price":630700},{"date":"1396/11/05 17:40","price":630400},{"date":"1396/11/05 17:45","price":630200},{"date":"1396/11/05 17:50","price":630100},{"date":"1396/11/05 17:55","price":629600},{"date":"1396/11/05 18:00","price":629400},{"date":"1396/11/05 18:05","price":629500},{"date":"1396/11/05 18:10","price":629600},{"date":"1396/11/05 18:20","price":629000},{"date":"1396/11/05 18:25","price":628700},{"date":"1396/11/05 18:30","price":629000},{"date":"1396/11/05 18:35","price":629200},{"date":"1396/11/05 18:40","price":629900},{"date":"1396/11/05 18:45","price":629800},{"date":"1396/11/05 18:50","price":629900},{"date":"1396/11/05 18:55","price":629500},{"date":"1396/11/05 19:00","price":629700},{"date":"1396/11/05 19:05","price":629800},{"date":"1396/11/05 19:10","price":629700},{"date":"1396/11/05 19:30","price":629400},{"date":"1396/11/05 19:35","price":629300},{"date":"1396/11/05 19:40","price":629200},{"date":"1396/11/05 19:50","price":629700},{"date":"1396/11/05 19:55","price":629800},{"date":"1396/11/05 20:00","price":629900},{"date":"1396/11/05 20:10","price":629800},{"date":"1396/11/05 20:15","price":629700},{"date":"1396/11/05 20:20","price":629800},{"date":"1396/11/05 20:25","price":630000},{"date":"1396/11/05 20:40","price":630100},{"date":"1396/11/05 20:55","price":629900},{"date":"1396/11/05 21:00","price":630000},{"date":"1396/11/05 21:10","price":630100},{"date":"1396/11/05 21:20","price":630300},{"date":"1396/11/05 21:25","price":630400},{"date":"1396/11/05 21:35","price":630600},{"date":"1396/11/05 21:40","price":630500},{"date":"1396/11/05 21:45","price":630700},{"date":"1396/11/05 21:50","price":630900},{"date":"1396/11/05 21:55","price":631000},{"date":"1396/11/05 22:00","price":630900},{"date":"1396/11/05 22:05","price":630800},{"date":"1396/11/05 22:10","price":630300},{"date":"1396/11/05 22:15","price":630400},{"date":"1396/11/05 22:20","price":629900},{"date":"1396/11/05 22:25","price":629700},{"date":"1396/11/05 22:30","price":629800},{"date":"1396/11/05 22:35","price":629900},{"date":"1396/11/05 22:40","price":628800},{"date":"1396/11/05 22:45","price":629000},{"date":"1396/11/05 22:50","price":628900},{"date":"1396/11/05 23:00","price":627900},{"date":"1396/11/05 23:05","price":627700},{"date":"1396/11/05 23:10","price":626900},{"date":"1396/11/05 23:15","price":627100},{"date":"1396/11/05 23:20","price":626500},{"date":"1396/11/05 23:30","price":626700},{"date":"1396/11/05 23:35","price":627600},{"date":"1396/11/05 23:40","price":627700},{"date":"1396/11/05 23:45","price":627400},{"date":"1396/11/05 23:50","price":627800}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398