کمترین: 
10960
بیشترین: 
11585
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11190
زمان: 
11/5 23:30
قیمت بیت کوین امروز 5 بهمن 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 5 بهمن 1396 , 11190 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/05 00:00","price":11192},{"date":"1396/11/05 00:30","price":11148},{"date":"1396/11/05 01:00","price":11230},{"date":"1396/11/05 03:30","price":11197},{"date":"1396/11/05 04:00","price":11331},{"date":"1396/11/05 04:30","price":11341},{"date":"1396/11/05 06:30","price":11585},{"date":"1396/11/05 09:30","price":11555},{"date":"1396/11/05 10:00","price":11560},{"date":"1396/11/05 11:00","price":11476},{"date":"1396/11/05 11:30","price":11480},{"date":"1396/11/05 12:30","price":11303},{"date":"1396/11/05 13:00","price":11211},{"date":"1396/11/05 14:00","price":11393},{"date":"1396/11/05 14:30","price":11295},{"date":"1396/11/05 15:00","price":11303},{"date":"1396/11/05 15:30","price":11184},{"date":"1396/11/05 16:00","price":11151},{"date":"1396/11/05 16:30","price":11135},{"date":"1396/11/05 17:00","price":11177},{"date":"1396/11/05 17:30","price":11271},{"date":"1396/11/05 21:30","price":10960},{"date":"1396/11/05 22:00","price":11210},{"date":"1396/11/05 23:00","price":11250},{"date":"1396/11/05 23:30","price":11190}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399